AVTRYCK

Avtryck.
Så mycket är lämnat till oss, vind och vattnets pateneringar, bilder som väcker våra själar, årsringar...
Ljuset vill hitta oss, få oss att lyssna in.
Vi är en del av historien och om vi vänder vår blick inåt, kan vi höra dess vingslag.
Att stanna en stund och öppna sinnena i medveten närvaro, det är då bilderna hittar in i din själ och läker dig.
Vi behöver alla läkning som ska göra oss starka att läka jorden.
Jorden behöver oss, den talar med oss genom bilderna. Och vi behöver jordens omhuldande.
Vi ska låta jorden leva i fred, i frid. Vi har ingen rätt att stjäla hennes kropp, ta kroppsdelar av henne för vår egen vinnings skull. Varje litet grässtrå och varje litet kryp har sin plats i denna underbara kedja, där allt är sörjt för vårt bästa.
Våra liv är ändliga och vi mattas redan från den dagen vi föds. Livet är ett enda stort döende så fort vi föds.
Varje sekund har sin energi som ständigt ger vika för ny. Och kunde vi bara se detta och ta tillvara allt som bjuds, skulle jorden vara en mycket bättre plats att leva på.
Kan vi öppna våra ögon i vördnad och upptäcka bilderna som ligger framför oss där vi går, då kan vi till fullo njuta av gåvan att vara här på jorden. För det är en gåva.