MITT VACKRASTE NATURRUM

Eken har talat med mig

om sin håliga stam

 

inte om döden

för några kvistar

härbärgerar gröna blad

inte om döden i denna vår

bara om längtan

och vemod i snart tusen år

 

jag har vuxit i 300 år

stått stilla i 300 år 

dött i 300 år

 

jag är en gammal själ

som lyssnat till stormar

innanför och utanför

människors böner skrik

och gråt

men också förstulna möten

darrande åtrå

häftig älskog pressad mot min stam

 

jag är boning för 1500 insekter

inte stans snyggaste hus

men dock en god lägenhet

för de flesta

 

hackspetten och hans maka

är kära vänner

vi talar med varandra

en stund till

en liten stund till

 

 

Eken har talat med mig om döden

ett sista samtal en stormdrabbad morgon

 

jag är fortfarande boning

men jag är död snart

jag är heller ingen ek

mina spillror hittar du min vän

över hela backen

 

förr var här rådslag

då andades människorna

i min skugga

nu vilar jag i mitt eget öde

inte längre sökande efter ljus

 

några kvistar med knoppar

får denna vår vänta förgäves

på den sav som vätt livet

 

några kvistar får bli bon

för de fåglar jag inte längre kan hysa

 

många stormar har härjat i mitt liv

dock ingen som denna

 

Texter från stormen "Gudrun", där vi var mitt i stormens öga. Nu har skogen sakta börjat hämta igen sig, men aldrig som det var. Nu kommer nytt och friskt igen!